DuckDuckGo Help Pages logo DuckDuckGo Help Pages

Při zobrazení reklam společnost DuckDuckGo chrání vaše soukromí.

polupracujeme s mnoha různými informačními zdroji pro poskytování vyhledávání DuckDuckGo (např. Microsoft pro reklamy, Apple pro mapy apod.). Při zobrazení výsledků vyhledávání (včetně reklam) nemůže být vaše vyhledávání vázáno na vás, a to ani námi, ani našimi partnery. Technicky vzato to funguje tak, že neukládáme žádné osobní identifikátory (např. IP adresu) s vašimi vyhledávacími výrazy a také prostřednictvím nás komunikujeme všechny požadavky partnerům.

Když opustíte naše stránky, vztahují se na vás zásady jiných stránek, včetně postupů shromažďování údajů. V případě reklam od společnosti Microsoft procházíte také platformou společnosti Microsoft Advertising.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti DuckDuckGo: https://duckduckgo.com/privacy.

Kliknutí na reklamy jsou spravována reklamní sítí společnosti Microsoft.

Společnosti Microsoft a DuckDuckGo se spojily, aby vytvořily jedinečné vyhledávací řešení, které vám poskytne relevantní reklamy a zároveň ochrání vaše soukromí. Po kliknutí na reklamu poskytnutou společností Microsoft budete přesměrováni na vstupní stránku inzerenta prostřednictvím platformy Microsoft Advertising. V tomto okamžiku služba Microsoft Advertising použije celou vaši IP adresu a řetězec uživatelského agenta, aby mohla řádně zpracovat kliknutí na reklamu a účtovat inzerentovi poplatky.

Ostatní vyhledávače spojují chování při kliknutí na reklamu s vaším profilem, který lze později použít k cílení reklam na vás v daném vyhledávači nebo kdekoli na internetu. Naopak, když kliknete na reklamu poskytnutou společností Microsoft, která se zobrazí ve vyhledávači DuckDuckGo, služba Microsoft Advertising nespojuje vaše chování při kliknutí na reklamu s uživatelským profilem a tyto informace neukládá ani nesdílí jinak než pro účetní účely.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Microsoft: https://privacy.microsoft.com.

Tuto stránku vytváří DuckDuckGo a Microsoft.


Prior versions on GitHub.