DuckDuckGo Help Pages logo DuckDuckGo Help Pages

DuckDuckGo chroni prywatność użytkowników przeglądających reklamy.

Współpracujemy z wieloma różnymi źródłami informacji, by możliwe było korzystanie z wyszukiwania DuckDuckGo Search (np. Microsoft dla reklam, Apple dla map itp.). Gdy przeglądasz wyniki wyszukiwania (w tym reklamy), Twoja historia wyszukiwania nie może zostać powiązana z Twoją osobą, ani przez nas, ani przez naszych partnerów. Jeśli chodzi o stronę techniczną, nie przechowujemy żadnych identyfikatorów osobowych (np. adresu IP) wraz z wyszukiwanymi hasłami, a także jesteśmy pośrednikiem we wszystkich zapytaniach kierowanych do partnerów.

Kiedy opuszczasz naszą stronę, podlegasz zasadom innych stron, w tym ich praktykom dotyczącym gromadzenia danych. W przypadku reklam od firmy Microsoft przechodzisz również przez platformę Microsoft Advertising.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności DuckDuckGo: https://duckduckgo.com/privacy.

Klikaniem reklam zarządza sieć reklamowa Microsoft.

Microsoft i DuckDuckGo współpracują ze sobą w celu stworzenia unikalnego rozwiązania w zakresie wyszukiwania, które dostarcza Ci odpowiednich reklam przy jednoczesnej ochronie Twojej prywatności. Jeśli klikniesz reklamę dostarczaną przez Microsoft, nastąpi przekierowanie do strony docelowej reklamodawcy za pośrednictwem platformy Microsoft Advertising. W tym momencie platforma Microsoft Advertising wykorzysta Twój pełny adres IP i ciąg User-Agent, aby móc przeprowadzić prawidłowy proces rozliczenia kliknięć oraz obciążyć reklamodawcę. Inne wyszukiwarki kojarzą zachowanie związane z klikaniem reklam z Twoim profilem, który można później wykorzystać do kierowania reklam do Ciebie w tej wyszukiwarce lub w Internecie. Natomiast po kliknięciu reklamy dostarczonej przez Microsoft, która pojawia się w DuckDuckGo, Microsoft Advertising nie skojarzy kliknięcia reklamy z profilem użytkownika. Co więcej, nie przechowuje ani nie udostępnia tych informacji w celach innych niż związanych z księgowością.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności Microsoft: https://privacy.microsoft.com.

Ta strona została utworzona przez DuckDuckGo i Microsoft.


Prior versions on GitHub.