DuckDuckGo Help Pages logo DuckDuckGo Help Pages

Zobrazenie reklám je chránené ochranou osobných údajov DuckDuckGo.

Pri poskytovaní služby vyhľadávania DuckDuckGo Search spolupracujeme s rôznymi informačnými zdrojmi (napríklad s Microsoftom pre reklamy, s Apple pre mapy, atď.). Pri zobrazovaní výsledkov vyhľadávania (vrátane reklám) nemôžeme vaše vyhľadávania prepojiť s vami ani my, ani naši partneri. Technicky to funguje tak, že neuchovávame žiadne osobné identifikátory (napríklad IP adresu) s vašimi hľadanými výrazmi a prostredníctvom nás tiež sprostredkujeme všetky žiadosti partnerom.

Keď opustíte našu stránku, podliehate zásadám iných stránok vrátane ich postupov zberu údajov. V prípade reklám od Microsoftu prechádzate aj cez platformu Microsoft Advertising.

Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov DuckDuckGo: https://duckduckgo.com/privacy.

Kliknutia na reklamy spravuje reklamná sieť spoločnosti Microsoft.

Spoločnosti Microsoft a DuckDuckGo sa spojili, aby vytvorili jedinečné riešenie vyhľadávania, ktoré vám poskytne relevantné reklamy a zároveň ochráni vaše súkromie. Ak kliknete na reklamu poskytnutú spoločnosťou Microsoft, budete presmerovaní na vstupnú stránku inzerenta prostredníctvom platformy spoločnosti Microsoft Advertising. V tomto okamihu Microsoft Advertising použije vašu úplnú IP adresu a reťazec používateľského agenta, aby mohla riadne spracovať kliknutie na reklamu a účtovať poplatky inzerentovi.

Ostatné vyhľadávacie nástroje priraďujú vaše správanie pri kliknutí na reklamu k vášmu profilu, ktorý sa môže neskôr použiť na zacielenie reklám na vás v tomto vyhľadávacom nástroji alebo na internete. No ak kliknete na reklamu od spoločnosti Microsoft, ktorá sa zobrazí v službe DuckDuckGo, Microsoft Advertising nespája správanie pri kliknutí na reklamu s používateľským profilom. Tieto informácie tiež neukladá ani nezdieľa na iné ako na účtovné účely.

Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Microsoft: https://privacy.microsoft.com.

Túto stránku vytvorili DuckDuckGo a Microsoft.


Prior versions on GitHub.